Wie zijn we ?

Deze club is toegangelijk aan het personneel van de NMBS

en rechthebbende, aan de agenten van de buitenlandse netten

die in België werken en de agenten van de

dochtermaatschappij.